Disclaimer

Door het bezoeken van www.archimedesign.be verklaar je je stilzwijgend akkoord met onderstaande voorwaarden. Archimedesign behoudt zich het recht deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Op deze website vind je informatie met betrekking tot archimedesign. We besteden de grootst mogelijke zorg aan de kwaliteit en toegankelijkheid van deze website. Archimedesign kan echter onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor technische en/of redactionele fouten die desondanks zouden voorkomen.

Copyright

De inhoud, foto's, media, code en design van deze website zijn en blijven eigendom van archimedesign. Ze zijn onderworpen aan het auteursrecht en mogen niet gekopieerd, gereproduceerd, vermenigvuldigd of verder verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van archimedesign. Wil je graag bepaalde stukken van deze site overnemen, of denk je aanspraak te kunnen maken op bepaalde delen waarvoor geen specifieke auteursrechten vermeld staan, neem dan contact met ons op.

Privacy

Alle contactgegevens die op deze site vermeld staan, zijn bedoeld voor persoonlijk contact met de betrokkenen. Het is bij wet verboden deze gegevens te gebruiken voor promotie van een product, dienst of activiteit. Geen enkele eigenaar van een e-mailadres op deze site stemt hierin toe.

Tijdens het bekijken van deze site worden geen specifiek persoonlijke gegevens van de bezoekers opgeslagen zonder dat je hiertoe een formulier invult.

Misbruik

Het is bij wet verboden de site/server te misbruiken of veranderen. Van deze website worden alle logfiles zorgvuldig geanalyseerd. Bij misbruik heeft archimedesign het recht deze informatie door te geven aan de bevoegde instanties.